Člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Razvojna agencija Slovenske gorice in Knjižnica Lenart vas vabimo v petek, 27. februarja, 2015 ob 19.00 v Knjižnico Lenart na predavanje Robija Gjergjeka in Gregorja Domanjka z naslovom

Zlatovranka in naravovarstveni ukrepi za njeno ohranitev na Goričkem

Poleti 2014 smo bili prvič po devetih letih ponovno priča uspešnemu gnezdenju zlatovranke pri nas na Goričkem in v Sloveniji. Zlatovranka ali zlatovrenka, kot so jo klicali domačini v Slovenskih goricah je azurno modra ptica, malo manjša od srake, ki so jo v preteklosti po dolih pogosto videvali na električnih žicah daljnovodov. Zakaj je izginila iz Slovenskih goric, kaj potrebuje za življenje in zakaj je par zlatovrank ponovno uspešno gnezdil na Goričkem nam bosta predstavila Robi in Gregor.

Prijazno povabljeni!

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.
Regijska slovesnost ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite, bo 3. marca 2015 ob 13. 00 uri v Kulturnem domu Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Slavnostni govornik na prireditvi bo g. Darko But , Direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in namestnik poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite, organizira Štab Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje,Izpostavo Maribor in občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite.
Podeljena bodo priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite,pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
Na slovesnosti, bo podeljenih:
-37 bronastih znakov CZ, od tega 25 za enkratna dejanja,
- 6 srebrnih znakov,
-2 zlata znaka CZ in plaketa CZ.

V preteklem letu smo na pobudo uredništva Ovtarjevih novic, v sodelovanju z Radiem Slovenske gorice, SIP TV, Športno zvezo Lenart in Športno zvezo Cerkvenjak po več letih ponovno oživili, Izbor naj športnika-športnice leta naše regije. Izbor smo poimenovali, Špotnik Slovenskih goric in ga razširili na celotno UE Lenart.

Prireditev in sam Izbor športnika leta je naletela na zelo pozitiven odziv med športniki in tudi širši javnosti na našem območju. Tako bo izbor Športnika in športnice leta Slovenskih goric za preteklo leto potekal tudi letos. Tudi v letu 2014 so nas namreč naši športniki in športnice navduševali tako v individualnih kot ekipnih športnih. Najuspešnejšim in tistim, perspektivnim, ki še stopajo na pota članske konkurence se želimo zahvaliti za dosežene rezultate in jim na ta simboličen način vliti nove motivacije za nadaljnje delo.

Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:

 • Naj športnik v letu 2014

 • Naj športnica v letu 2014

 • Naj moška športna ekipa v letu 2014

 • Naj ženska športna ekipa v letu 2014

 • Perspektivni športnik ali moška športna ekipa do 18 let v letu 2014

 • Perspektivna športnica ali ženska športna ekipa do 18 let v letu 2014

 • Naj športna osnovna šola Slovenskih goric v letu 2014

 • Nagrada (Ovtarjevih novic) za življenjsko delo na področju športa v Slovenskih goricah

Preberi več

Kulturno društvo Sv. Frančišek Sv. Trojica in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah vabita na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v petek, 13. februarja 2015, ob 18. uri v Kulturnem domu Sv. Trojica, sledi otvoritev razstave ob 19. uri.

Dramska skupina KTD Selcevabi na veseloigro Trikrat hura za ženske.
Igra je polna komičnih zapletov. Le kaj se je moralo zgoditi moškemu, da je začel spoštovati ženske?
Če želite izvedeti in se nasmejati pridite v petek, 30. januarja 2015, ob 18. uri v Kulturni dom Sv. Trojica.

Vljudno vabljeni!

Vabimo vas na božično novoletne prireditve

V sredo 24.12.2014
Na predbožični večer

ob 16.30
KONCERT OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA
KD Sveti Frančišek, pod vodstvom Anite Kralj

ob 17.00
Po otroški polnočnici
BLAGOSLOVITEV JASLIC
v samostanski kleti

ob 23.30
KONCERT BOŽIČNIH PESMI
Mešani pevski zbor KD Sveti Frančišek, pod vodstvom Andreja Dvoršak

ob 24.00
SLOVESNA POLNOČNICA

V petek 26.12.2014
ob 17.30
V cerkvi Sv. Trojica krajše PREDAVANJE O NASTANKU IN POMENU JASLIC, ki ga bo izvedel g. Kozinc Drago iz društva ljubiteljev jaslic Slovenije

Ob 18.00
BOŽIČNI KONCERT z glasbenimi gosti, v organizaciji KD Sv. Frančišek

ob 19.00 uri Srečanje jasličarjevv samostanki kleti ter podelitev zahval razstavljavcem, ki jih bo podelil župan občine g. Darko Fras

V soboto 27.12.2014

ob 19.00
POZDRAV SOSEDU razvedrilna prireditev v organizaciji Turističnega društva Sv. Trojica
Zaradi velikega zanimanja in visoke udeležbe v preteklih letih, bo letos prireditev potekala v športni dvorani Sveta Trojica

V petek, 5. decembra 2014, ob 17. uri v cerkvi Sv. Trojice.

Program:

 • sv. maša, ki jo bo spremljal elitni deški zbor Bonifantes iz Češke
 • koncert v izvedbi deškega zbora Bonifantes ter otroškega pevskega zbora KD Sv. Frančišek
  O zboru:
  Deški zbor Bonifantes sodi med vrhunska zborovska telesa evropskega formata. Letno zbor izvede okrog 100 koncertov doma in v tujini. Redno se udeležuje prestižnih mednarodnih tekmovanj, kjer kot za šalo pometa s konkurenco. Nastopa tudi v operah in filmih. Skratka gre za elitno zborovsko zasedbo zato smo lahko počaščeni, da bomo lahko njihovo petje slišali tudi v Sv. Trojici.
 • kratka animacija, ki jo bodo izvedli Frančiškovi otroci z obiskom Miklavža

  LETAK

Razstava bo odprta vsak dan od 22.12.2014 do 04.01.2015 od 10.00 do 20.00 ure, razen 24.12.2014, ko bo razstava odprta do 23.30 ure. Za najavljene skupine si bo razstavo možno tudi ogledati še 05. in 06.01.2015. Kontakt tel.:02/7295020 ali 051/602939
V času razstave vas bodo v samostanski kleti prijazno sprejela ter morda še ogrela z kakšnim toplim napitkom in še čim, domača društva oz. naselja v naslednjih terminih:

 • 22.12.2014 organizirano s strani OU
 • 23.12.2014 naselje Sv. Trojica
 • 24.12.2014 naselje Zg. Porčič
 • 25.12.2014 Društvo vinogradnikov Sveta Trojica
 • 26.12.2014 Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Trojica - Skupina Svetlice
 • 27.12.2104 Turistično društvo Sveta Trojica
 • 28.12.2014 naselje Zg. Senarska
 • 29.12.2014 naselje Sp. in Zg. Verjane
 • 30.12.2014 Društvo upokojencev Sveta Trojica
 • 31.12.2014 Društvo upokojencev Sveta Trojica
 • 01.01.2015 naselje Sp. Senarska
 • 02.01.2015 naselje Osek
 • 03.01.2015 Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Trojica
 • 04.01.2015 naselje Gočova
 • 05.01.2015 ogled možen samo za najavljene skupine
 • 06.01.2015 ogled možen samo za najavljene skupine
Preberi več