V torek, 23. decembra, ob 17. uri se  bo Božiček mudil v Športni dvorani OŠ in vrtca Sveta Trojica. Več o dogodku v prilogi.

Obvestilo o božičkovanju otrok

Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev

Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) je uprava RS za zaščito in reševanje sprejela Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12. in 16.9.2014.

Neposredna škoda na stvareh zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stavbah oz. infrastrukturi v občinah.

Vloge lahko oddate do 15.10.2014, sedež Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah osebno ali po pošti, in sicer na predpisanih obrazcih.
Pri ocenjevanju škode je potrebno upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj omenjene uredbe.

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Agencija RS za okolje, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Ministrstvo za infrastrukturo.