Saubermacher Slovenija d.o.o. obvešča, da je predvideni plan razdelitve vrečk za mešano embalažo na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, predviden med 6.3.2017-8.3.2017. Delitev bo izvajala Pošta Slovenije.

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvojana območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj,ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric,v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Preberi več

AMD Lenart, vabi vse člane na izredni občni zbor društva, kateri se bo odvijal dne 13. 1. 2017, ob 19. uri v prostorih PGD Lenart na Partizanski cesti 12 v Lenartu.

Iniciativni odbor

Novoletni koncert Anite Kralj v sodelovanju z zasebno glasbeno šolo sv. Petra in Pavla na Ptuju bo v petek, 6. januarja 2017, ob 19. uri v Športni dvorani OŠ Sveta Trojica. Gost p. Janez Ferlež. Vstop prost!

Štipenditorji morajo vsako leto poročati skladu o podeljenih štipendijah preko spletne aplikacije. Rok oddaje podatkov za aktualno šolsko oziroma študijsko leto je 31.12.2016. Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2016/2017, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo. Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 vsaj enega štipendista.
Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije, do katere lahko dostopate z ustreznim certifikatom. Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 je 31. 12. 2016.  Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije