Spoštovani, Javna agencija RS za varnost prometa izvaja raziskavo o uporabi drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med vožnjo motornega vozila.
Med udeleženci cestnega prometa je prepovedanih drog iz leta v leto več, saj je poleg opitih med vozniki tudi precej ljudi pod vplivom različnih drog. Uživanje takšnih snovi v zadnjih dvajsetih letih narašča in pomeni obliko ogroženosti udeležencev v cestnem prometu. Ogroženi so zlasti mladostniki oziroma ciljna skupine med 17 do 39 leta, saj ti največkrat uživajo prepovedane droge.
S ciljem, da ugotovimo, kako vozniki ocenjujejo stanje na tem področju, ali uživajo droge med vožnjo, kako ocenjujejo sebe in ostale udeležence v prometu ter kaj in kako bi sami spremenili, da bi se stanje izboljšalo, smo pripravili  spletno raziskovalno anketo, ki nam bo v nadaljevanju pomagala pri pripravi dodatnih ukrepov na tem področju. Vljudno vas prosimo, da vprašalnik objavite na vaših spletnih straneh oziroma/in ga morebiti posredujete na način, da bi dosegel čimvečje število ljudi.
Povezava na spletni vprašalnik: https://www.1ka.si/a/105172

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za perinatologijo organizira družabni dogodek ob 25-letnici izgradnje porodnišnice s samoprispevkom občanov mesta Maribor, Ruše in Pesnica.
Dogodek bo potekal v soboto, 24. septembra 2016 med 10.00 in 13.00 uro v bližini Dvorane Tabor – na nogometnem igrišču Tabor in v večnamenski športni dvorani ŽŠD. Namenjen je nosečnicam, bodočim očetom, družinam z otroci, mladostnikom, sorodnikom in prijateljem. Poskrbljeno bo tudi za animacijo otrok.
Na samem dogodku bodo nosečnice imele možnost meritve RR, sladkorja in hemoglobina v krvi, seznanitve s preiskavami v nosečnosti, pogovora z babicami in zdravniki, 3D UZ pregled ploda, pogovor s fizioterapevtko o vadbi v nosečnosti in zgodnjem poporodnem obdobju. Samo vadbo v nosečnosti bodo demonstrirale izkušene fizioterapevtke in licencirane babice, potekal pa bo tudi kratek tečaj nege modela novorojenčka. Partnerji bodo imeli možnost izkusiti porodne občutke preko simulatorja porodnih popadkov.
Ob tem bodo za pogovore na voljo zaposleni iz porodnišnice Maribor, ki bodo udeležencem skušali približati naslednje tematike: UZ preiskave in invazivna diagnostika v nosečnosti – možnost pregleda nosečnic, presejalni testi v nosečnosti, porod, sodelovanje spremljevalca pri porodu in nefarmakološko lajšanje porodne bolečine, simulacija porodnih popadkov z možnostjo preizkusa partnerjev, epiduralna porodna analgezija, zdrav način življenja, prehrana v nosečnosti in merjenje RR nosečnicam, porodna dokumentacija – seznanitev s postopki pri sprejemu, carski rez, sprožitev poroda, spolnost v nosečnosti, obravnava novorojenčka po rojstvu, nasveti glede dojenja, varna vadba v nosečnosti in drugo.
Dogodek bo povezoval moderator Radia City Bor Greiner, nastopila pa bo glasbena skupina Sticky Licks. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu in je brezplačen.
Več podrobnosti si lahko preberete na spletni strani www.ukc-mb.si.

UKC porodnisnica se predstavi str2

Naj vam ob začetku šolskega leta v imenu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sveta Trojica namenimo par besed namenjenih za varnost naših najmlajših.

Načrt šolskih poti 2016

Načrt

V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR garancij. V okviru teh sredstev lahko podjetja pridobijo garancijo za dolgoročne kredite v višini največ 50% od odobrenega kredita in hkrati ugodnejšo obrestno mero za te kredite pri izbranih bankah.

Pogoji:

Upravičenci

imajo sedež ali poslovno enoto v eni izmed občin statistične regije Podravje

 

delujejo na področju upravičenih dejavnosti

 

včlanjeni oz. se včlanijo v RGS.

Znesek kredita

najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,

Obrestna mera

obrestna mera je odvisna od izbrane banke

Doba vračanja

do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025

moratorij

do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,

Upravičeni stroški

stroški materialnih in nematerialnih začetnih naložb, ter obratna sredstva v višini največ 20 % predračunske vrednosti investicije

Zavarovanje kredita

prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja

koriščenje

namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo in navedbami v vlogi

Rok koriščenja

tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora MRA,

Višina garancije

največ 50% odobrenega kredita

Zavarovanje garancije

z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj

Ostali pogoji

Investicija oz. naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije

 

garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,

 

prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Postopek

prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

Rok za prijavo

do 22.4.2018 do 14.00 ure.

   

Razpis je objavljen na spletni strani MRA p.o. na naslednji povezavi

http://www.mra.si/garancijska_shema

Informacije:
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Irena Podletnik
02 333 13 26

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Dostop do Trojiškega jezera ter gostišča Žaba poteka od 17. junija 2016 po novi dovozni cesti, dobrih 100m nižje od obstoječega cestnega priključka oz. v bližini ribiške trgovine Som. Tega dne je namreč zopet pričelo obratovati gostišče Žaba, kar smo gotovo zelo veseli vsi domačini, še posebej pa je delovanje »Žabe« nujno potrebno za ohranjanje in razvoj turizma pri Trojiškem jezeru. Spremenjen prometni režim je sicer bil že predviden z Odlokom o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici (MUV, št. 12/05), saj je obstoječ cestni priključek na lokalno občinsko cesto LC 203 111(Zg. Senarska - Sv. Trojica) bil nevaren oz. neustrezen za promet motornih vozil, zato je odslej namenjen le pešcem in kolesarjem.
Nova dovozna cesta do Trojiškega jezera se je dograjevala nekaj zadnjih let in je trenutno še v gramozni obliki. Poleg varnejšega vključevanja v promet omogoča tudi parkiranje osebnih vozil ob cesti, zato v bodoče upamo, da bodo obiskovalci Trojiškega jezera svoje jeklene konjičke v glavnem parkirali ob novi dovozni cesti v območju do gostišča Žaba in bo cesta okrog jezera res namenjena samo pešcem, kar je sicer tudi predvideno v Odloku ureditvenega načrta za Trojiško jezero.

20160620 115955120160620 1201355

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«se bo tudi letos skupaj s ponudniki predstavilo s pristno in domačo Ovtarjevo ponudbo na54. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

V veselje in čast nam bo, če se bomo na sejmu od 20. do 25. avgusta 2016, srečali ter se skupaj poveselili ob ponudbinaših goric in gričev.

Vabljeni v naš Ovtarjev prostor v halo C3.

Andrej Kocbek, predsednik z ekipo

Letak

Spoštovani!
V LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojni agenciji Slovenske gorice letos že četrtič pripravljamo naš skupni projekt AGATINE SKRIVNOSTI, ki bo izveden v drugi polovici letošnjega avgusta. Gre za pomemben projekt promocije območja Osrednjih Slovenskih goric in domače ponudbe skozi zgodbo Agate in Friderika.
Vljudno Vas prosimo in vabimo, da se udeležite obeh dogodkov, ki jih organiziramo v okviru tega projekta, in sicer:

ponedeljek 22. 8. 2016 ob 12. uri v avli Občine Lenart (Trg Osvoboditve 7, Lenart) vabljeni na novinarsko konferenco, da vam izdamo, kako bomo zadnjo soboto v avgustu letos odkrivali Agatine skrivnosti. Sledilo bo odprtje razstave likovnih del, ki so prispela na natečaj za otroke in mladostnike na temo »Tajna poroka in Friderikov odhod na vojsko«, ki bo na ogled v avli Občine Lenart do sredine septembra.

sobota, 27. 8. 2016, ob 16.30 uri na trgu v Lenartu - OSREDNJI DOGODEK AGATINE SKRIVNOSTI, s pohodom od ene do druge Agatine skrivnosti, kjer bo Gledališka skupina KD Delavec Lenart odigrala gledališke uprizoritve delov zgodbe Skaljena ljubezen Agate in Friderika, avtorice Berte Čobal Javornik.
V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na 3. 9. 2016.

Več o dogodku najdete na spletni strani: http://www.lasovtar.si.

S prisrčnimi pozdravi,

Predsednik društva
Andrej Kocbek
dipl. obr. (UN)

Agatine skrivnosti