Obveščam vas, da od 25. 5. 2016 funkcijo župana opravljam poklicno. Skladno z zakonom o lokalni samoupravi se župan namreč odloči na kakšen način bo opravljal funkcijo.
Glede na dejstvo, da nisem več v delovnem razmerju na Mestni občini Maribor, bom do nadaljnjega funkcijo župana opravljal poklicno, kot sem jo ob nastopu svojega mandata. S spremembo načina opravljanja funkcije se bo moja razpoložljivost in dostopnost izboljšala, prav tako se bom bolj intenzivno vključil v usmerjanje in delo občinske uprave na vseh področjih in bom ponovno več prisoten tudi na terenu med ljudmi.

V upanju na nadaljnje uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljam!

S spoštovanjem!

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav.

Turnir v tenisu, ki je 14. maja 2016, odpadel zaradi slabega vremena, bo potekal v soboto, 21. maja 2016, ob 10.00 uri v Športno rekreacijskem centru Na griču.

     PONEDELJEK, 25. APRILA 2016

 Kosovne odpadke odložite na vaše prevzemno mesto, ki je isto, kot prevzemno mesto za mešane komunalne odpadke, na dan odvoza, do 6.00 ure zjutraj.

Med kosovne odpadke SPADAJO : Med kosovne odpadke NE SPADAJO :
 • preproge in vzmetnice,
 • bela tehnika in drugi gospodinjski aparati
 • električni in elektronski aparati,
 • sanitarna oprema,
 • športna oprema,
 • vrtna oprema,
 • večji predmeti iz kovin, plastike in lesa…
 
 • stari avtomobili in deli avtomobilov,
 • izrabljene gume,
 • stroji in deli strojev iz kmetijstva,
 • gradbeni odpadki,
 • nevarni odpadki,
 • zeleni obrez
 • silažna ali druga folija,
 • azbestne in bitumenske plošče,
 • tekstil…

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo »Krasna nova Evropa«. Čeprav naslov zelo očitno namiguje na znamenito antiutopijo Krasni novi svet Aldousa Huxleya in na vsebinsko sorodne romane, kakršna sta, denimo, Zamjatinov Mi in Orwellow 1984, ni treba, da se navezujete nanje. Ime natečaja je zgolj prispodoba spreminjajoče se podobe sveta, natančneje Evrope, v kateri živimo oziroma bomo zaživeli v prihodnosti. Kratke zgodbe so potemtakem lahko antiutopične, utopične, parodične, realistične, osnovane na resničnih dogodkih in tako naprej. Skratka: ni meja! Pridržujemo si le pravico do zavrnitve prispevkov, ki bi na kakršenkoli način žalili človeško dostojanstvo ali se posluževali sovražnega govora.

Prvonagrajenec bo poleg finančne nagrade dobil še častni naziv Literarni zavetnik.

VEČ:
http://www.kgd-reciklaza.org/projekti/natecaj_evropa.cgi?lang=si
https://www.facebook.com/events/1692912010998606/

Spomladanska akcija vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja, ki bo potekala na celotnem območju občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah v soboto, 02. aprila 2016, ob 8.30 uri. V nadaljevanju si preberite navodila za posamezne vasi:

Obvestilo krajanom Gočove

Obvestilo krajanom Oseka

Obvestilo krajanom Porčiča, Ulice ceste Maksa Kavčiča in Usnjarske ulice

Obvestilo za center Svete Trojice in Zgornje Senarske

Obvestilo krajanom Spodnjih in Zgornih Verjan in Spodnje Senarske

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2015, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2015 odvzetih 2.236 vzorcev, od tega 2.135 za mikrobiološka preskušanja in 101 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2015 mikrobiološko neskladnih 4,5% vzorcev. Večinoma gre mikrobiološka odstopanja pripisati neustreznemu stanju internih hišnih vodovodnih instalacij. Zaradi preseženih kemijskih parametrov je bil neskladen 1 vzorec.

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2015 dobavljal Mariborski vodovod za občino Sveta Trojica, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.