Naj vam ob začetku šolskega leta v imenu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sveta Trojica namenimo par besed namenjenih za varnost naših najmlajših.

Načrt šolskih poti 2016

Načrt

V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR garancij. V okviru teh sredstev lahko podjetja pridobijo garancijo za dolgoročne kredite v višini največ 50% od odobrenega kredita in hkrati ugodnejšo obrestno mero za te kredite pri izbranih bankah.

Pogoji:

Upravičenci

imajo sedež ali poslovno enoto v eni izmed občin statistične regije Podravje

 

delujejo na področju upravičenih dejavnosti

 

včlanjeni oz. se včlanijo v RGS.

Znesek kredita

najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,

Obrestna mera

obrestna mera je odvisna od izbrane banke

Doba vračanja

do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025

moratorij

do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,

Upravičeni stroški

stroški materialnih in nematerialnih začetnih naložb, ter obratna sredstva v višini največ 20 % predračunske vrednosti investicije

Zavarovanje kredita

prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja

koriščenje

namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo in navedbami v vlogi

Rok koriščenja

tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora MRA,

Višina garancije

največ 50% odobrenega kredita

Zavarovanje garancije

z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj

Ostali pogoji

Investicija oz. naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije

 

garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,

 

prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Postopek

prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

Rok za prijavo

do 22.4.2018 do 14.00 ure.

   

Razpis je objavljen na spletni strani MRA p.o. na naslednji povezavi

http://www.mra.si/garancijska_shema

Informacije:
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Irena Podletnik
02 333 13 26

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Dostop do Trojiškega jezera ter gostišča Žaba poteka od 17. junija 2016 po novi dovozni cesti, dobrih 100m nižje od obstoječega cestnega priključka oz. v bližini ribiške trgovine Som. Tega dne je namreč zopet pričelo obratovati gostišče Žaba, kar smo gotovo zelo veseli vsi domačini, še posebej pa je delovanje »Žabe« nujno potrebno za ohranjanje in razvoj turizma pri Trojiškem jezeru. Spremenjen prometni režim je sicer bil že predviden z Odlokom o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici (MUV, št. 12/05), saj je obstoječ cestni priključek na lokalno občinsko cesto LC 203 111(Zg. Senarska - Sv. Trojica) bil nevaren oz. neustrezen za promet motornih vozil, zato je odslej namenjen le pešcem in kolesarjem.
Nova dovozna cesta do Trojiškega jezera se je dograjevala nekaj zadnjih let in je trenutno še v gramozni obliki. Poleg varnejšega vključevanja v promet omogoča tudi parkiranje osebnih vozil ob cesti, zato v bodoče upamo, da bodo obiskovalci Trojiškega jezera svoje jeklene konjičke v glavnem parkirali ob novi dovozni cesti v območju do gostišča Žaba in bo cesta okrog jezera res namenjena samo pešcem, kar je sicer tudi predvideno v Odloku ureditvenega načrta za Trojiško jezero.

20160620 115955120160620 1201355

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«se bo tudi letos skupaj s ponudniki predstavilo s pristno in domačo Ovtarjevo ponudbo na54. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

V veselje in čast nam bo, če se bomo na sejmu od 20. do 25. avgusta 2016, srečali ter se skupaj poveselili ob ponudbinaših goric in gričev.

Vabljeni v naš Ovtarjev prostor v halo C3.

Andrej Kocbek, predsednik z ekipo

Letak

Spoštovani!
V LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojni agenciji Slovenske gorice letos že četrtič pripravljamo naš skupni projekt AGATINE SKRIVNOSTI, ki bo izveden v drugi polovici letošnjega avgusta. Gre za pomemben projekt promocije območja Osrednjih Slovenskih goric in domače ponudbe skozi zgodbo Agate in Friderika.
Vljudno Vas prosimo in vabimo, da se udeležite obeh dogodkov, ki jih organiziramo v okviru tega projekta, in sicer:

ponedeljek 22. 8. 2016 ob 12. uri v avli Občine Lenart (Trg Osvoboditve 7, Lenart) vabljeni na novinarsko konferenco, da vam izdamo, kako bomo zadnjo soboto v avgustu letos odkrivali Agatine skrivnosti. Sledilo bo odprtje razstave likovnih del, ki so prispela na natečaj za otroke in mladostnike na temo »Tajna poroka in Friderikov odhod na vojsko«, ki bo na ogled v avli Občine Lenart do sredine septembra.

sobota, 27. 8. 2016, ob 16.30 uri na trgu v Lenartu - OSREDNJI DOGODEK AGATINE SKRIVNOSTI, s pohodom od ene do druge Agatine skrivnosti, kjer bo Gledališka skupina KD Delavec Lenart odigrala gledališke uprizoritve delov zgodbe Skaljena ljubezen Agate in Friderika, avtorice Berte Čobal Javornik.
V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na 3. 9. 2016.

Več o dogodku najdete na spletni strani: http://www.lasovtar.si.

S prisrčnimi pozdravi,

Predsednik društva
Andrej Kocbek
dipl. obr. (UN)

Agatine skrivnosti

ta bo v soboto, 2. julija 2016, ob 19. uri vcekci Sv. Trojice.

Letak

Iščemo motivirano in zanesljivo  študentko /študenta  za delo na področju turizma.  Zahteva se znanje računalniških programov (Microsoft Word, Excel, Power  Point, Microsoft Outlook ), pasivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina) ter dobre komunikacijske veščine.
Zaželena  smer študija je turistična, vendar ni pogoj.  Gre za dinamično in fleksibilno delo, ki zahteva veliko organizacijskih sposobnosti, sodobnost dela z ljudmi, inovativnost, kreativnost in samoiniciativnost, približno 20 ur na teden.
Prijave pošljite do petka, 1. julija 2016 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.