Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo »Krasna nova Evropa«. Čeprav naslov zelo očitno namiguje na znamenito antiutopijo Krasni novi svet Aldousa Huxleya in na vsebinsko sorodne romane, kakršna sta, denimo, Zamjatinov Mi in Orwellow 1984, ni treba, da se navezujete nanje. Ime natečaja je zgolj prispodoba spreminjajoče se podobe sveta, natančneje Evrope, v kateri živimo oziroma bomo zaživeli v prihodnosti. Kratke zgodbe so potemtakem lahko antiutopične, utopične, parodične, realistične, osnovane na resničnih dogodkih in tako naprej. Skratka: ni meja! Pridržujemo si le pravico do zavrnitve prispevkov, ki bi na kakršenkoli način žalili človeško dostojanstvo ali se posluževali sovražnega govora.

Prvonagrajenec bo poleg finančne nagrade dobil še častni naziv Literarni zavetnik.

VEČ:
http://www.kgd-reciklaza.org/projekti/natecaj_evropa.cgi?lang=si
https://www.facebook.com/events/1692912010998606/

Spomladanska akcija vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja, ki bo potekala na celotnem območju občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah v soboto, 02. aprila 2016, ob 8.30 uri. V nadaljevanju si preberite navodila za posamezne vasi:

Obvestilo krajanom Gočove

Obvestilo krajanom Oseka

Obvestilo krajanom Porčiča, Ulice ceste Maksa Kavčiča in Usnjarske ulice

Obvestilo za center Svete Trojice in Zgornje Senarske

Obvestilo krajanom Spodnjih in Zgornih Verjan in Spodnje Senarske

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2015, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2015 odvzetih 2.236 vzorcev, od tega 2.135 za mikrobiološka preskušanja in 101 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2015 mikrobiološko neskladnih 4,5% vzorcev. Večinoma gre mikrobiološka odstopanja pripisati neustreznemu stanju internih hišnih vodovodnih instalacij. Zaradi preseženih kemijskih parametrov je bil neskladen 1 vzorec.

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2015 dobavljal Mariborski vodovod za občino Sveta Trojica, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.

OBVEŠČAMO VAS,DA BO NA OBMOČJU občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah v soboto, 02. aprila 2016, ob 08.30 uri.
POTEKALAPOMLADANSKA AKCIJA vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja. V primeru slabega vremena bo akcija potekala 9. aprila ob isti uri.
Zbor udeležencev na običajnih zbirnih mestih (podrobnejša obvestila o delovni akciji bodo poslana po pošti po posameznih naseljih)

V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se trudimo, da bi ustvarili čim prijaznejše življenjsko okolje za vse prebivalce. Tako že nekaj let zapored organiziramo delovne akcije, ki so jih sicer organizirali že naši predniki, bolj poznane kot »rabote«. V preteklih delovnih akcijah se je postorilo veliko na področju čiščenja divjih odlagališč, čiščenja razpršenih odpadkov ter izvedlo najrazličnejša vzdrževalna dela. Zato se ob tej priliki vsem udeležencem delovnih akcij iskreno zahvaljujemo za požrtvovalno in družbeno koristno delo.
Tudi v letošnji akciji bomo poskušali izvesti razna vzdrževalna dela ob občinskih cestah in javnih površinah, kot je čiščenju teles za odvodnjavanje (muld, jaškov, prepustov, kanalet ipd.). Ponekod bo tudi potrebno očistiti ostanke odlomljenih vej v varovalnih pasovih občinskih cest ali jih porezati v kolikor tega ne bodo predhodno že storili lastniki sami . Glede na potrebo oz. specifiko del na posameznih območjih, se aktivnosti dogovarjajo s koordinatorji del. Prav tako bi bilo potrebno očistiti drobne razpršene odpadke ob občinskih in državnih cestah, ki se kljub čistilnim akcijam žal vsako leto znova pojavljajo. Ti odpadki se bodo sortirali in pobirali v ustrezne vreče, ki jih bodo dobili vodje skupin. V originalne prozorne vreče od podjetja Saubermacher, se odlaga mešana embalaža ( pločevinke, tetrapaki, plastenke ipd.). Papir se odlaga ločeno v posebne vreče za papir. Steklo se odlaga v posode za steklo na ekoloških otokih. Morebitne ostale odpadke se odlaga v vreče za ostale odpadke. Vreče se odloži na najbližjem ekološkem otoku, katere bo v ponedeljek 04.04.2016 pobralo podjetje Saubermacher. V primeru, da so na posameznih območjih še ostala neočiščena divja odlagališča odpadkov, vas naprošamo, da te odpadke v sklopu pomladanske delovne akcije očistite in odpeljete na deponijo Saubermacher Lenart, ki bo odprta od 7.00 do 12.00 ure. V primeru, da gre za večjo količino odpadkov, predlagamo, da jih odložite na dostopnem odlagališču ter nas o tem obvestite, da bomo organizirali odvoz. Če je le možno, vas prosimo, da odpadke iz odlagališč na zbirnih mestih tudi sortirate.

Lokacije zbirnih mest in druge posebnosti sporočajte na tel. 051/602 939 (Jože Žel).

Akcije se udeležite v primernih zaščitnih oblačilih in obutvi (za čiščenje razpršenih odpadkov ob državnih ali občinskih cestah in drugih javnih površinah je obvezna uporaba odsevnih jopičev). Predlagamo vam, da se glede orodja in morebitnih drugih pripomočkov, ki jih boste potrebovali, pred akcijo posvetujete s koordinatorjem na vašem območju.

Vse lastnike, ki imate v varovalnih pasovih občinskih cest zasajene razne okrasne žive meje, okrasna drevesa ali gozd vas prosimo, da pred akcijo sami porežete veje ali drevesa, ki ovirajo preglednost cest in ogrožajo prometno varnost. V nasprotnem primeru se bodo dela izvedla na dan akcije oz. v najslabšem primeru naročila pooblaščenemu izvajalcu in zaračunala lastniku.

Po 12.00 uri bo kot že običajno poskrbljeno tudi za topel obrok malice.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje: občinski svetniki, koordinatorji skupin ter Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Župan
Darko Fras,univ.dipl.iur., l.r.

letak velika noc 16Spoštovani!
Tudi letos bi radi nadaljevali z organizacijo Razstave pirhov v samostanki kleti, kot je nam to uspevalo po vaši zaslugi v dosedanjih razstavah. Ker je morda razstava pirhov nekoliko manj aktualna predvsem za oglede, smo se na podlagi dosedanjih izkušenj odločili, da bomo skrajšali odpiralni čas razstave zgolj na 3 dni in sicer bo razstava odprta na Velikonočno soboto (TD Sveta Trojica), Velikonočno nedeljo (Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica) in Velikonočni ponedeljek (Društvo upokojencev Sv. Trojica). V kolikor pa bi kakšno naselje ali društvo želelo sodelovati pri dežurstvu razstave tudi še kateri drug dan, pa bomo odpiralni čas z veseljem podaljšali še na kateri dan, morda na »Belo nedeljo« ali podobno, zato vas prosimo, če nam to lahko čim prej sporočite. Na vsak način si bo za najavljene skupine razstavo možne ogledati še do 10 aprila (birma). Še naprej si želimo, da bi vsa naselja in društva po svojih zmožnostih sodelovala pri razstavljanju pirhov saj so obiskovalci ravno najbolj navdušeni nad tovrstnimi deli. Seveda pa se bomo trudili, da bodo sodelovali tudi posamezniki ali društva iz drugih krajev, zato ob tej priliki prosimo tudi vas, da v kolikor poznate koga, ki bi želel sodelovati da ga povabite k sodelovanju.

1. Postavitev razstave
Predvidena postavitev razstave pirhov v samostanki kleti je od sobote 19. 3. 2016 do vključno četrtka 24. 3. 2016.
Za odprtje kleti pokličite Arcet Ivan tel: 068/143 452 ali Jože Žel tel: 051/602 939. Dobrodošli so tudi novi razstavljavci, saj imamo prostora dovolj, zato vas prosimo da v kolikor koga poznate, da ga povabite k sodelovanju na razstavo.

2. Letošnja novost - 9 pisank.
Letošnja novost bo, da bo v samostanki kleti v času razstave možno poskusiti 9 različnih pisank, kot je to že prakticiralo Društvo upokojencev. Torej kot je bila nekdaj navada v naših krajih si moral, da bi bil močan in zdrav v letu poskusiti 9 različnih belih mlečnih kruhov oz. pisank za Veliko noč. Ker so nekdaj pekli bel kruh oz. pisanko za Veliko noč domala pri vsaki hiši in ker so se veliko več družili tako sorodniki kot sosedi, so v glavnem to število tudi dosegli. Predvsem so gospodinje rade otrokom zavile kos belega kruha kar v časopis, češ nesite ga domov in razdelite košček celi družini pa tudi živini, da bo moč in zdravje pri hiši. Sedaj kruha za Veliko noč seveda več ne pečejo povsod, otroci pa ob obiskih domačega belega kruha niso tako željni kot nekoč, ko ga je primanjkovalo ampak sedaj dobijo najrazličnejše velikonočne izdelke predvsem iz čokolade in sladkorja. Ker je v teh sodobnih časih za Veliko noč že prava umetnost poskusiti 9 pisank oz. 9 vrst domačega belega kruha, ki so ga spekle različne gospodinje, bo vsem to omogočeno, ob ogledu razstave pirhov v samostanki kleti, kar bomo tudi poskušali ustrezno promovirat preko medijev.

3. Sodelovanje v Europarku
Tudi letos bomo vabili na našo razstavo obiskovalce Europarka in sicer z simbolično razstavo ostalim propagandnim materialom od 22. 3. 2016 do 28. 3. 2017 – lokacija pred Lekarno. Dne 19. 3. 2016 pa bo od 09.00 ure sodelovalo z izdelavo presmecev tudi Turistično društvo Sv. Trojica.

4. Odpiralni čas oz. termini odprtja razstave:

  • v soboto 26.03.2016 od 09.00 do 20.00 ure Turistično društvo ter naselje Sv. Trojica
  • v nedeljo 27.03.2016 od 14.00 do 20.00 ure Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica
  • v ponedeljek 28.03.2015 od 09.00 do 20.00 ure Društvo upokojencev Sv. Trojica

Razstavo si bo možno na podlagi predhodnih najav še možno ogledati vse do 10.04.2016.

5. Pogostitve ob razstavi
Tudi ob letošnji razstavi bo simbolična pogostitev z pisanko-belim domačim kruhom, ki jo bo moč poplakniti z kakšnim čajem ali domačo kapljico.

6. Prostovoljni prispevki
Tudi za letos so za ogled razstave pirhov, predvideni prostovoljni prispevki, ki ostanejo v celoti v lasti društva za pokritje dela stroškov.

7. Zaključna prireditev
Glede na to da bo letos čas razstav skrajšan in glede na dosedanje izkušnje letos zaključne prireditve ne bo.

8. Blagoslovitev pirhov
Po razgovoru z p. Bernardom blagoslov razstave pirhov ni nujno potreben, saj ljudje prineso k blagoslovu svoje jedi, zato blagoslova ne bo.

9. Lokacije pirhov
Lokacije bomo določali sproti po sistemu kdo prej pride...

10. Oglaševanje
Lani je bila reportaža o naši razstavi pirhov v oddaji Obzorja duha na RTV SLO1, letos bomo poskušali privabiti koga drugega ter seveda vključiti v (letak, Ovtar, Štajerski tednik, Večer, RSG, Radio Maribor, Radio Ptuj in Radio ognjišče).

11. Pospravljanje pirhov jaslic
Pospravljanje se izvaja takoj po 10. 4. 2016

Pripravil: Jože Žel

Gledališka skupina Turističnega društva Sveta Trojica je v goste povabila Mladinsko dramsko skupino Pomlad, ki se bo predstavila s predstavo Soba za čakanje. Predstava bo v nedeljo, 6. marca, ob 15. uri v kulturnem domu Sveta Trojica.
Vabljeni!

letak dan zenaVabimo vas na proslavo ob Dnevu žena, ki bo v torek, 8. marca, ob 18. uri v kulturnem domu Sv. Trojica.