Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2017