Javno naročilo storitev "Izvajanje zimske službe v sezoni 2017/2018«