Pravilnik o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva