Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020

Predpisi, na katere predpis vpliva