Cesta JP 739 061 odsek Rus-Trstenjak

cestaCesta Rus-Trstenjak je bila spomladi splanirana in utrjena z mletim asfaltom in je bila do konca poletja prevozna. Problem se je pojavil proti  jeseni, ko je zaradi daljšega obdobja brez dežja in velikega vzdolžnega naklona ceste zgornji ustroj ceste zaradi zdrsavanja koles postal razrahljan in neutrjen, tako da si lahko z vozilom prišel le do polovice klanca. Cesto smo poskušali utrdit, vendar le ta ni bila uspešna.
Po seji v petek, 26. oktobra 2018, smo glede na to, da je bil končno napovedan dež, cesto očistili od listja in jo splanirali, ter izvedli navoz mletega asfalta ter jo poskušali utrditi, vendar zaradi presuhe podlage le to ni bilo uspešno. Ker je čez vikend padlo nekaj dežja, smo v ponedeljek, 20. oktobra, izvedli utrditev ceste z valjarjem s tem, da smo na  najbolj kritičnem odseku ceste na območju kolesnic  izvedli stabilizacijo z hladno maso.
Cesta je sedaj prevozna, vendar zaradi neugodne lege ceste (močan ovinek, velik vzdolžni naklon, ter izpostavljenost ceste soncu) in tudi uporabe ceste tudi za težko kmetijsko mehanizacijo, obstaja bojazen da bo kdo cesto zaradi zdrsa koles zopet razrahljal, zato bi kot trajna rešitev bila, da bi se klanec nekoliko znižal, da bi se cesta utrdila ter  da bi se uredilo odvodnjavanje ceste ter asfaltna prevleka …

on 30 Oktober 2018