Pojasnilo

Glede na vprašanja občanov v interesu objektivne obveščenosti objavljamo faksimile dokumentov iz katerijh je razvidno, da Občina Sv. Trojica pri prodaji nepremičnine ni uveljavljala predkupne pravice in je svojo odločitev sporoča v enem dnevu.

Vloga za izdajo potrdila

Potrdilo o namenski rabi zemljišča