Kulturno-gledališko  društvo  Reciklaža  vas prisrčno vabi na dogodke ob zaključku literarnega natečaja za najboljšo sodobno pravljico. Ali v deveti deželi še raste škrlatni cvet? 

Kdaj in kje?

V soboto, 12. septembra, v Sveti Trojici

Program:
12:00 – 12:45 Orgelski koncert Anite Kralj v cerkvi,
15:30 – 16:15 Otvoritev razstave ilustratorke Laure Ličer v kulturnem domu, ki jo bo pospremila glasbena zasedba Trio Karaul (Matej Krajnc, Sara Špelec, Lenka Krajnc),
17:30 – 18:30 Zaključna prireditev literarnega natečaja z razglasitvijo rezultatov v gasilskem domu, ki jo bosta popestrila kantavtor Peter Andrej in pesnica Mojca Andrej.

S tem zapisom želim opozoriti na pomen uničevanja Pelinolistne Ambrozije, ki je tujerodna rastlina in se v zadnjih letih na našem območju močno širi. Širitev povezujemo s klimatskimi sprmembami, ambrozija dobro prenaša pomanjkanje padavin in nihanja temperatur. Rastlina izvira iz severne Amerike, v Evropo so jo prinesli s semeni. Ambrozija je trdovraten plevel, ki proizvaja velike količine semenai, ki je dobro gibljivo, zato se hitro širi in predstavlja veliko problemov zatiranja. Pelinolistna ambrozija je izredno invazivna rastlina, ki se pojavlja že skoraj po celi Evropi.

Ambrozija je ena najbolj alergenih rastlin, kar je dodatni razlog za načrtno preprečevanje širjenja. Posledice Ambrozije so alergije na cvetni prah. Znaki alergije so: kihanje, ščemenje v nosu in očeh, vodeni izcedek iz nosu, oteženo dihanje. Praktično je od konca julija naprej edina rastlina, ki spušča pelod in povzroča alergijske reakcije predvsem na očeh in dihalih. Spomladanska ambrozija, ki je vzklila zgodaj spomladi začne cveteti v začetku avgusta. Ljudje, ki so alergični na cvetni prah morajo biti zaščiteni tudi pri puljenju z rokavicami, ker dlačice povzročajo alergijske reakcije na koži.

Pelinolistna Ambrozija zraste od 1 m do 1,5 m višine. Steblo je pokončno, razvejano in značilno obraslo z gostimi dlačicami. Listi so pelinasto razdeljeni in tudi listi so porasli z dlačicami. Cvetovi so na vrhu stebla in na koncu stranskih vejic grozdaste oblike socvetja.

Ambrozija cveti koncem julija do septembra ali celo do pojava prvih slan, odvisno od vremenskih razmer. Cvetovi ambrozije proizvedejo ogromno pelodnega semena, tudi do 6000 semen na rastlino, kar daje tej rastlini veliko preživetveno sposobnost. Seme ima dobre aerodinamične lastnost, da ga z vetrom raznaša lahko na izredno dolge razdalje, kar še povečuje hitrost širitve. Zato je tudi značilno, da se ambrozija hitro širi tudi do 20 km na leto. Seme ostane kaljivo tudi več desetletij.

Poudariti je potrebno, da je ambrozija plevel zaraščenih in nevzdrževanih površin. Pogosto jo srečujemo ob železniških progah, pasovih ob cesti, zaraščenih in opuščenih kmetijskih zemljiščih, zapuščenih stavbnih zemljiščih ter ob rekah in potokih. Pojavlja pa se posledično na obdelanih kmetijskih površinah v posevkih koruze, žit, buč ter praznih neobdelanih strniščih po žetvi.

V zvezi s problematiko širjenja ambrozije z nekmetijskih zemljišč na kmetijska je bil 4.5. 2010 objavljen Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 36/2010), s katerim je bila ambrozija opredeljena kot škodljiva rastlina, za katero je potrebno uvesti fitosanitarne ukrepe (6. člen). Na podlagi zakona je bila 3.8. 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/2010). Ta v 4. členu določa, da mora imetnik zemljišča na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline izvesti naslednje ukrepe:

-odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;

-opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.

Zakon torej nalaga odgovornost za zatiranje tega škodljivega plevela lastnikom zemljišč. Širjenja ambrozije je potrebno načrtno zmanjševati in uničiti rastline pred cvetenjem, da preprečimo širitev te zelo invazivne rastline. Na zapuščenih površinah s košnjo in na obdelovalnih površinah s pravilnimi postopki tako kolobarja, izvajanja uničevanja plevela s herbicidi in dosledno skrb za pravočasno obdelavo površin. Večji pojav širitve ambrozije je potrebno sporočiti pristojnim fitosanitarnim službam.

Na kmetijskih obdelovalnih površinah je pomembno izvajanje vseh agrotehničnih ukrepov. Ambrozija se razmnožuje izključno s semeni zato je smiselno posamezne rastline, ki jih opazimo v bližini parcele uničevati preden semenijo. Posebej je potrebno izpostaviti pravilno obdelavo njivskih površin po žetvi žit. Pri odelavi strnišč poskrbimo tudi za rob njivske površine, kjer se Ambrozija pogosto zaseje. Robove njivskih površin je potrebno vzdrževati s košnjo in uničevanjem trdovratnih plevelov pred cvetenjem le teh. Tudi sicer je agrotehnični ukrep obdelava strnišč učinkovit način uničevanja plevelov. V Sloveniji imamo tudi letne ozelenitve z neprezimnimi rastlinami, ki jih sejemo v strnišča hitro po žetvi.

Mehansko uničevanje vključuje:

Puljenje , mulčenje, okopavanje, brananje, košnjo, rezanje in zaoravanje. V primeru, da smo jo izpulili in ostane na koreninah še nekaj zemlje se bo rastlina ponovno prijela rasla in semenila. V primeru da smo jo odrezali ali zmulčili višje od pet centimetrov se bo rastlina obrasla pognala nove poganjke in ponovno semenila. Ko semena dozorijo se košnja ali mulčenje odsvetuje, da s stroji ne raznašamo semena na druga območja.

Kemično zatiranje:

V večini poljedelskih kultur ambrozijo relativno enostavno zatiramo s herbicidi, le da moramo vedeti, da jo peparat učinkovito uničuje. Največ težav zatiranja imamo pri posevkih sončnic in oljnih buč. Ambrozija je zelo pogost plevel v posevkih buč, ki so bile tretirane s kombinacijo herbicidov Stomp-Dual. Ti dve sredstvi na to rastlino ne delujeta dovolj učinkovito. Na strniščih ali robovih parcel lahko plevel zatiramo tudi z zmanjšano količino enega od totalnih herbicidov na bazi Glifosata kot so: Boom efect, Rundup, Tauchdawn in drugi. Po večini je dovolj že polovična doza, ki je potrebna za trajne plevele.

Poseben problem je zatiranje ambrozije na mestih, kjer je prepovedana uporaba kemičnih sredstev kot so robovi cest, posamezna slabo vdrževana javna komunalna območja, nevzdrževana stavbna zemljišča. Pri kmetijskih zemljiščih so potencialna žarišča lahko najožja vodovarstvena območja, kjer je prepovedana uporaba učinkovitih herbicidov. Na teh območjih je potrebno vršiti kontrolo prisotnosti ambrozije in pravočasno mehansko uničevati rastline.

Kmetijstvo lahko reši samo del problema širitve. Uničevanja se mora zavedati praktično vsak lastnik zemljišč, na katerih se ta trdovraten plevel pojavlja in šele takrat lahko pričakujemo zmanjševanje negativnih posledic Pelinolistne ambrozije.

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS Zavodu Ptuj
Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot.

Vljudno vabljeni na Tržnico domače kulinarike pridelave in obrti Slovenskih goric s spremljajočim kulturnim programom, ki bo v soboto, 4. julija 2015, ob 13. uri, na ploščadi Večnamenskega kulturno turističnega podjetniškega centra Pesnica (Pesnica pri Mariboru 41) v občini Pesnica.
Prireditve se bosta udeležila predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in poslanka Vesna Vervega, ki se bosta pred obiskom osrednjega dogodka, srečala z župani Občin Slovenskih goric, direktorico Razvojne agencije Slovenske gorice ter predsednikoma obrtnih zbornic iz obmejnega področja Slovenskih goric.

Vabljeni na turnir v odbojki, ki se bo odvijal v nedeljo, 28. junija, s pričetkom ob 10. uri na igrišču pri gostilni Na griču. Zaradi lažje organizacije udeležbo potrdite na povezavi na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1607860192817979/.

Vabljeni!

Vabljeni na rekreativno kolesarjenje po poteh občine. Zbor udeležencev bo ob 9. uri pred šolskim igriščem, končna točka je Gostilna na griču. Dolžina trase je odvisna od udeležencev - če bo veliko majhnih otrok bomo traso prilagodili njim. ZAradi lažje organizacije potrdite udeležbo na Facebooku na povezavi: https://www.facebook.com/events/396273780581448/.

VABLJENI!

Občina Sveta Trojica, Društvo vinogradnikov in družina Donko vas vljudno vabijo na odprtje prvega vinotoča v Občini Sveta Trojica, ki  bo v soboto, 27. junija 2015, ob 17,00 uri v Oseku 100. Na prireditev vabimo vinogradnike, člane turističnega društva, občane in vse ostale, ki jih zanima lepo urejena domačija KUKOVČEV ŠTOK v Oseku. Ob zabavi ansambla Viničarji in drugih glasbenih točk se bomo skupaj veselili nove pridobitve družine Donko.

Zadoneli bodo tudi v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, na območju zdravilnega parka, in sicer ob 10.00 uri, ob počitniški hiši pri jezeru, Ribiška pot 6 (pri »Bistro Žaba« levo). V primeru slabega vremena pa v samostanski kleti. Na gonge bo igrala Gong Vesna. Udeležba je brezplačna, zato pridite in doživite zdravilne vibracije instrumenta z najmočnejšo energijo.
S seboj imejte kakšno ležalko.