Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo v soboto, 24. marca 2018

Kosovne odpadke odložite na vaše prevzemno mesto, ki je isto, kot prevzemno mesto za mešane komunalne odpadke, na dan odvoza, do 6.00 ure zjutraj.

Med kosovne odpadke spadajo;

 • oblazinjeno pohištvo,
 • preproge in vzmetnice,
 • bela tehnika in drugi gospodinjski aparati,
 • električni in elektronski aparati,
 • sanitarna oprema,
 • športna oprema, vrtna oprema,
 • večji predmeti iz kovin, plastike in lesa…

Med kosovne odpadke NE SPADAJO;

 • stari avtomobili in deli avtomobilov,
 • izrabljene gume,
 • stroji in deli strojev iz kmetijstva,
 • gradbeni odpadki, nevarni odpadki,
 • zeleni obrez, silažna ali druga folija,
 • azbestne in bitumenske plošče,
 • tekstil…

Vljudno vas vabimo na proslavo ob materinskem dnevu, ki bo v četrtek, 22. marca 2018, ob 17. uri v športni dvorani šole.

OŠ in vrtec Sveta Torjica ter Občina Sveta Trojica

Spoštovani občani naselja Zg. Senarska,
glede na dano pobudo in sprejeti sklep na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah dne 22.2.2018 , da se občani naselja Zg. Senarska seznanijo s pobudo in predpisanim postopkom ter, da se pridobijo njihova stališča in pripombe, vas obveščamo, da bo Zbor občanov za območje naselja Zg. Senarska potekal v ponedeljek, 26. marca 2018, ob 19.00 uri v dvorani Kulturnega doma Sv. Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Vabljeni, da se ga udeležite.

Predlog dnevnega reda zbora z obrazložitvijo.

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2017, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2017 odvzetih 2.179 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 111 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2017 mikrobiološko neskladnih 3,2% vzorcev, kemijsko pa je bil neskladen 1 vzorec.

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: https://www.mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/letna-porocila-o-skladnosti-pitne-vode/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2017 dobavljal Mariborski vodovod za občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.

V torek, 6.2.2018 vas lepo vabimo na kulturno druženje ob slovenskem kulturnem prazniku. Od 16. ure dalje bo možen ogled razstave Prešernovih nagrajencev letošnjega natečaja na temo MLADOST V BARVAH v Protokolarnem razstavnem prostoru Sv. Martina v Sv. Trojici. Med 17. in 18. uro bodo knjižničarke Knjižnice Lenart predstavile poezijo Franceta Prešerna in odlomke del Ivana Cankarja.

Vabilo

Kulturno društvo Sv. Frančišek Sveta Trojica in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah vabita na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v sredo, 7. februarja 2018, ob 18.00 uri, v Kulturnem domu Sveta Trojica. Osrednji govornik na proslavi bo Tone Kuntner.

Vabilo

VABIMO
vas na javno predstavitev delovanja defibrilatorja (AED) ter prikaz temeljnih postopkov oživljanja ob njegovi uporabi, ki bo v nedeljo, 28. januarja 2018, ob 9.00 uri, pred zgradbo gasilskega doma GOČOVA  in ob 11. uri, pred zgradbo gasilskega doma OSEK.

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki lahko zazna zastoj srca pri človeku in s pomočjo električnega sunka srce ponovno zažene ter s tem reši življenje.

V mesecu novembru 2017 je AED bil nameščen na objektu PGD Gočova in PGD Osek ter tako dan v javno uporabo predvsem vam spoštovane občanke in občani Gočove in Oseka. Je pa zelo pomembno, da ga ob potrebni uporabi znate suvero in pravilno uporabiti.

Namestitev naprave je financirala Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah.