ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom migrantov  na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo pokazali, da lahko na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro in usklajeno sodelujemo.

Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkraten pojav, ampak je dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način sobivanja. Že samo zavedanje, da so migracije odsev časa, v katerem živimo, je ključen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si vseskozi prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih rešitev na evropski ravni, ki bi pripomogle k učinkovitemu obvladovanju migracij, ter solidarno prevzema del odgovornosti v okviru projekta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar pa je dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati. Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo ves čas in da se bo njihovo število v prihodnje še povečevalo.

Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prilagojenih več različnim scenarijem. Medtem ko so varnostni ukrepi usmerjeni predvsem v dosleden in intenziven nadzor na meji, bomo z organizacijskimi ukrepi migrantom, ki bodo prišli na območje naše države, zagotovili ustrezno oskrbo in obravnavo v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo.

Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred ponovitvijo lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, še posebej pa na obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo nelagodje. Ravno zato, ker ne želimo, da bi prehodi migrantov čez hrvaško-slovensko mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov vsakdan, poskušamo situacijo reševati na čim bolj kontroliran način.

Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je namreč, da migranti, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, med obravnavo ostanejo čim bližje meji in morebitnemu kraju vrnitve, tj. Hrvaški.

Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo število migrantov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, tako povečalo, da jih ne bo mogoče obravnavati v obstoječih policijskih enotah. Centri bodo začasne narave, zaprtega tipa in vseskozi pod nadzorom policije. Migranti bodo v centru največ do 72 ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.

Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, kjer se bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse prevoze v center in iz njega bo opravljala policija in s tem zagotovila nadzor nad migranti ter največjo možno varnost za okoliško prebivalstvo. V centrih bo zdravstveno osebje poskrbelo za nujno medicinsko pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in mladoletnike brez spremstva. 

Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas ohranjati ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do migrantov po domači in mednarodni zakonodaji, ter varnostjo domačega prebivalstva. Vlada je in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da do večjega obsega nezakonitih migracij na našem ozemlju ne bi prišlo, predstavniki pristojnih državnih organov pa so v stalnem stiku s predstavniki vseh ključnih občin in lokalnih skupnosti.

Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti in naporov, zato se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali h konstruktivnemu reševanju migracijske krize.

Urad Vlade RS za komuniciranje

Pismo občanom

Spoštovani, Javna agencija RS za varnost prometa izvaja raziskavo o uporabi drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med vožnjo motornega vozila.
Med udeleženci cestnega prometa je prepovedanih drog iz leta v leto več, saj je poleg opitih med vozniki tudi precej ljudi pod vplivom različnih drog. Uživanje takšnih snovi v zadnjih dvajsetih letih narašča in pomeni obliko ogroženosti udeležencev v cestnem prometu. Ogroženi so zlasti mladostniki oziroma ciljna skupine med 17 do 39 leta, saj ti največkrat uživajo prepovedane droge.
S ciljem, da ugotovimo, kako vozniki ocenjujejo stanje na tem področju, ali uživajo droge med vožnjo, kako ocenjujejo sebe in ostale udeležence v prometu ter kaj in kako bi sami spremenili, da bi se stanje izboljšalo, smo pripravili  spletno raziskovalno anketo, ki nam bo v nadaljevanju pomagala pri pripravi dodatnih ukrepov na tem področju. Vljudno vas prosimo, da vprašalnik objavite na vaših spletnih straneh oziroma/in ga morebiti posredujete na način, da bi dosegel čimvečje število ljudi.
Povezava na spletni vprašalnik: https://www.1ka.si/a/105172

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za perinatologijo organizira družabni dogodek ob 25-letnici izgradnje porodnišnice s samoprispevkom občanov mesta Maribor, Ruše in Pesnica.
Dogodek bo potekal v soboto, 24. septembra 2016 med 10.00 in 13.00 uro v bližini Dvorane Tabor – na nogometnem igrišču Tabor in v večnamenski športni dvorani ŽŠD. Namenjen je nosečnicam, bodočim očetom, družinam z otroci, mladostnikom, sorodnikom in prijateljem. Poskrbljeno bo tudi za animacijo otrok.
Na samem dogodku bodo nosečnice imele možnost meritve RR, sladkorja in hemoglobina v krvi, seznanitve s preiskavami v nosečnosti, pogovora z babicami in zdravniki, 3D UZ pregled ploda, pogovor s fizioterapevtko o vadbi v nosečnosti in zgodnjem poporodnem obdobju. Samo vadbo v nosečnosti bodo demonstrirale izkušene fizioterapevtke in licencirane babice, potekal pa bo tudi kratek tečaj nege modela novorojenčka. Partnerji bodo imeli možnost izkusiti porodne občutke preko simulatorja porodnih popadkov.
Ob tem bodo za pogovore na voljo zaposleni iz porodnišnice Maribor, ki bodo udeležencem skušali približati naslednje tematike: UZ preiskave in invazivna diagnostika v nosečnosti – možnost pregleda nosečnic, presejalni testi v nosečnosti, porod, sodelovanje spremljevalca pri porodu in nefarmakološko lajšanje porodne bolečine, simulacija porodnih popadkov z možnostjo preizkusa partnerjev, epiduralna porodna analgezija, zdrav način življenja, prehrana v nosečnosti in merjenje RR nosečnicam, porodna dokumentacija – seznanitev s postopki pri sprejemu, carski rez, sprožitev poroda, spolnost v nosečnosti, obravnava novorojenčka po rojstvu, nasveti glede dojenja, varna vadba v nosečnosti in drugo.
Dogodek bo povezoval moderator Radia City Bor Greiner, nastopila pa bo glasbena skupina Sticky Licks. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu in je brezplačen.
Več podrobnosti si lahko preberete na spletni strani www.ukc-mb.si.

UKC porodnisnica se predstavi str2

Naj vam ob začetku šolskega leta v imenu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sveta Trojica namenimo par besed namenjenih za varnost naših najmlajših.

Načrt šolskih poti 2016

Načrt

V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 2.263.812,50 EUR garancij. V okviru teh sredstev lahko podjetja pridobijo garancijo za dolgoročne kredite v višini največ 50% od odobrenega kredita in hkrati ugodnejšo obrestno mero za te kredite pri izbranih bankah.

Pogoji:

Upravičenci

imajo sedež ali poslovno enoto v eni izmed občin statistične regije Podravje

 

delujejo na področju upravičenih dejavnosti

 

včlanjeni oz. se včlanijo v RGS.

Znesek kredita

najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,

Obrestna mera

obrestna mera je odvisna od izbrane banke

Doba vračanja

do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025

moratorij

do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,

Upravičeni stroški

stroški materialnih in nematerialnih začetnih naložb, ter obratna sredstva v višini največ 20 % predračunske vrednosti investicije

Zavarovanje kredita

prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja

koriščenje

namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo in navedbami v vlogi

Rok koriščenja

tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora MRA,

Višina garancije

največ 50% odobrenega kredita

Zavarovanje garancije

z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj

Ostali pogoji

Investicija oz. naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije

 

garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,

 

prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Postopek

prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

Rok za prijavo

do 22.4.2018 do 14.00 ure.

   

Razpis je objavljen na spletni strani MRA p.o. na naslednji povezavi

http://www.mra.si/garancijska_shema

Informacije:
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
Irena Podletnik
02 333 13 26

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.