Izjava za javnost o nepoklicnem opravljanju funkcije župana

Spoštovane občanke in občani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah!
Obveščam vas, da sem sprejel odločitev, da bom od 1.11.2015 naprej opravljal funkcijo župana nepoklicno. Zagotavljam vam, da bo delo občinske uprave in izvajanje nalog in pristojnosti občine potekalo še naprej nemoteno in da bom s pomočjo podžupana in podžupanje še naprej dostojno in korektno zastopal in predstavljal našo občino.

Zakon o lokalni samoupravi določa, da občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, župan pa se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Na podlagi teh določb ima župan pravico, da se odloči glede načina opravljanja njegove funkcije. V Sloveniji kar 61 županov opravlja funkcijo nepoklicno, od tega v malih občinah skoraj polovica.

Župan ne sme opravljati druge službe ali pridobitne dejavnosti v primeru poklicnega opravljanja funkcije. Na pobudo kolega župana sem sprejel ponudbo, da prevzamem vodenje Mestne uprave Mestne Občine Maribor, zato sem moral spremeniti način opravljanja funkcije župana.

Čeprav bom kot nepoklicni župan manj prisoten v občini, ocenjujem, da lahko sodelovanje z Mestno občino Maribor prinese dodatno sinergijo in obojestranske koristi za obe občini. Veseli me, da so te nove priložnosti spoznali tudi mnogi občani Svete Trojice, ki so mi ob objavi novice čestitali in dobronamerno podpirajo mojo odločitev.

Vodenje Mestne uprave Mestne Občine Maribor bom prevzel s 1.11.2015, kot vršilec dolžnosti direktorja, za obdobje največ 6-ih mesecev. Prevzem funkcije mi predstavlja velik strokovni izziv, ker se zavedam zahtevnosti in odgovornosti naloge sem sprejel nalogo za določen čas, kot vršilec dolžnosti. V tem času se bo izkazalo ali lahko kvalitetno opravljam obe funkciji, ali bom izpolnil njihova in vaša pričakovanja. Glede na to bo sprejeta končna odločitev.

Darko Fras, župan

on 22 Oktober 2015