Gradnja pločnikov skozi vas Gočova

plocniki goc 1280x800Po več letih prizadevanj krajanov in Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je te dni izvajalec Pomgrad d.d. začel z deli ureditve ceste in pločnika skozi naselje Gočova. V okviru teh del bo,  na trasi dolžine 950 m, izvedena preplastitev vozišča, ureditev odvodnjavanja, izgradnja pločnika skozi naselje, dveh avtobusnih postajališč, javne razsvetljave ter prestavitev nekaterih  komunalnih vodov. Naročnik del je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah  je sofinancer izvedbe pločnikov, javne razsvetljave in prestavitve dela vodovoda. Pogodbena vrednost del je 696.588,59 EUR, od tega Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah sofinancira izvedbo v vrednosti 271.070,34 EUR. Pogodbeni rok za izvedbo del je 15. 11. 2017. V času izvedbe del, bo na tem odseku promet urejen s polovično zaporo.

on 29 September 2017