Ob 50 letnici delovanja Turističnega društva Sveta Trojica

turistiOb 50 letnici delovanja Turističnega društva Sveta Trojica je župan Darko Fras izročil Pogodbo za upravljanje z objektom Turistična hišica ob Trojiškem jezeru. S to pogodbo so urejena razmerja med TD Sveta Trojica kot uporabnikom in upravljalcem objekta in Občino Sveta Trojica kot lastnikom objekta. Pogodba je lepo darilo ob visokem jubileju.

on 08 November 2017