zlata murkoČeprav sta zakonca Elizabeta in Friderik Murko že veliko let Mariborčana, sta želela zlato poroko praznovati pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, kjer sta prvič stopila pred oltar pred 50 leti. Kakor prvič, tako sta tudi tokrat stopila pred »matičarja« in oltar. Kot je pri Sv. Trojici že navada, sta oba obreda potekala v cerkvi.

Objavljeno 28 December 2015
Preberi več

IMG 4751V občini Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, gojijo tradicijo obdaritve otrok ob božiču in novem letu. V ta namen pripravijo pred božičem posebno prireditev,na katero povabijo starše z otroki, ki so stari od 1 leta do 6 let. Za darila tem otrokom prispeva denar občina. Za otroke starejše od 6 leta pa, če starši želijo, da jih obdari Božiček, prispevajo denar za darilo starši sami. Letošnja prireditev je potekala v sredo 16. decembra v telovadnici osnovne šole Sv. Trojica.

Objavljeno 18 December 2015
Preberi več

adventni venecKot že nekaj let zapovrstjo so se najbolj marljivi člani oz. predvsem članice župnijskega pastoralnega sveta v Sveti Trojici, zbrali pri Švarčevih v Zg. Senarski in spletli čudovit adventni venec, ki je postavljen na hribčku ob samostanki kleti ter nam sporoča: "advent je tu«. Tako da smo lahko prepričani da bo kmalu tudi Božič, ne glede na dokaj toplo vreme za ta letni čas.

Objavljeno 02 December 2015

MostST51V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah je lansko oktobrsko deževje pripomoglo, da je voda potoka Ročica še dodatno spodjedla temelje mostu občinske ceste JP 704 071 na odseku Novak-Dobaja. Hkrati se je na predmeten odseku cesta vse bolj posedala oz. vdirala proti strugi Ročice.

Objavljeno 17 November 2015
Preberi več

Martinovanje 32Martinovo je pomemben praznik vinogradnikov in ljubiteljev vina. Posvečen je zaključku del v vinogradu, saj se opravi nekakšna inventura del ter poplačilo dolgov, ki so nastali skozi celo leto. S časom je tudi krščanstvo dajalo vedno večji poudarek svetniku Martinu, ki je prevzel funkcijo zaveznika za dobro vinsko letino.

Tudi letošnje martinovanje v Sveti Trojici v Slovenskih goricah je bilo pestro, bogato in nadvse zanimivo. Pričelo se je v petek 6. novembra ob 16.0 uri z slovesno otvoritvijo vinotoča "pri Betki", družine Veingerl v Zg. Verjanah 14 v Sveti Trojici. Zvečer pa je martinovanje potekalo v ogrevanem šotoru pri baru Frenky ob zvokih dalmatinske klape Leut iz Zadra.

Objavljeno 13 November 2015
Preberi več

most porcic01V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah je lansko oktobrsko deževje pripomoglo, da je voda potoka Ročica še dodatno spodjedla temelje mostu občinske ceste JP 704 071 na odseku Novak-Dobaja. Hkrati se je na predmeten odseku cesta vse bolj posedala oz. vdirala proti strugi Ročice.
Glede na zelo slabo stanje mostu oz. predvsem njegovih temeljev, smo škodo prijavili kot naravno nesrečo na pristojno upravo RS za zaščito in reševanje. Po napornih in daljših prizadevanjih smo pristojne na upravi RS za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo, uspeli prepričati, da gre za škodo, ki je nastala v naravni nesreči ter bi s tem lahko računali na morebitna državna sredstva pri sanaciji nadomestnega mostu. Tako smo v letošnjem letu bili pozvani, da v kolikor želimo računati na državna sredstva, moramo najprej izdelati potrebno projektno dokumentacijo ter pridobiti ustrezna soglasja od upravljavca vodotoka ( agencije RS za okolje). Izdelavo slednjega smo naročili pri podjetju ISB iz Maribora ter na podlagi vloge pridobili sredstva za sanacijska dela v višini 79.418,70 EUR. Ostali stroški kot so DDV, projektna dokumentacija, nadzor ipd, kar znaša cca 25.000,00 EUR, smo morali zagotoviti iz proračuna občine. Kot najugodnejši izvajalec del je bilo izbrano podjetje Komunala Slovenske gorice d.o.o., na podlagi javnega razpisa. Izvajalec je z deli pričel konec septembra, predvideno je, da bo z deli končal do konca oktobra. Poleg gradnje nadomestnega mostu, ki bo poleg pretočnosti prometa, zagotavljal tudi dosti boljšo pretočnost vodotoka, bo na območju saniran tudi vodotok Ročica. V dolžini cca 200m se bo izvedla sanacija ceste z utrditvijo in zavarovanjem brežin. Tudi na tem območju je ob dokaj zahtevni gradnji mostu, potrebno poseganje na sosednja kmetijska zemljišča, saj je potrebno imeti dovolj prostora za odlaganje gradbenega materiala ipd. V ta namen sta največji delež zemljišča začasno odstopila g. Rajko in Matilda Polič iz Zg. Porčiča, zato se jima ob tej priložnosti zahvaljujemo.

Objavljeno 23 Oktober 2015
Preberi več

Spoštovane občanke in občani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah!
Obveščam vas, da sem sprejel odločitev, da bom od 1.11.2015 naprej opravljal funkcijo župana nepoklicno. Zagotavljam vam, da bo delo občinske uprave in izvajanje nalog in pristojnosti občine potekalo še naprej nemoteno in da bom s pomočjo podžupana in podžupanje še naprej dostojno in korektno zastopal in predstavljal našo občino.

Zakon o lokalni samoupravi določa, da občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, župan pa se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Na podlagi teh določb ima župan pravico, da se odloči glede načina opravljanja njegove funkcije. V Sloveniji kar 61 županov opravlja funkcijo nepoklicno, od tega v malih občinah skoraj polovica.

Župan ne sme opravljati druge službe ali pridobitne dejavnosti v primeru poklicnega opravljanja funkcije. Na pobudo kolega župana sem sprejel ponudbo, da prevzamem vodenje Mestne uprave Mestne Občine Maribor, zato sem moral spremeniti način opravljanja funkcije župana.

Čeprav bom kot nepoklicni župan manj prisoten v občini, ocenjujem, da lahko sodelovanje z Mestno občino Maribor prinese dodatno sinergijo in obojestranske koristi za obe občini. Veseli me, da so te nove priložnosti spoznali tudi mnogi občani Svete Trojice, ki so mi ob objavi novice čestitali in dobronamerno podpirajo mojo odločitev.

Vodenje Mestne uprave Mestne Občine Maribor bom prevzel s 1.11.2015, kot vršilec dolžnosti direktorja, za obdobje največ 6-ih mesecev. Prevzem funkcije mi predstavlja velik strokovni izziv, ker se zavedam zahtevnosti in odgovornosti naloge sem sprejel nalogo za določen čas, kot vršilec dolžnosti. V tem času se bo izkazalo ali lahko kvalitetno opravljam obe funkciji, ali bom izpolnil njihova in vaša pričakovanja. Glede na to bo sprejeta končna odločitev.

Darko Fras, župan

Objavljeno 22 Oktober 2015

naslov nov2015V kulturnem domu pri Sv. Trojici je, 7. oktobra 2015, potekal že 9. sprejem dojenčkov, ki so se staršem, kateri stanujejo na območju občine Sv. Trojica, rodili v času od 1. septembra 2014 do 1. septembra 2015. Letošnji sprejem je bil po številu rojenih otrok največji odkar deluje samostojna občina Sv. Trojica, saj se je v tem obdobju rodilo 31 otrok. Za primerjavo naj povemo, da se je v preteklosti v tem obdobju rodilo le 12 do 15 otrok. Kakor vsako leto, je občina pripravila sprejem s kulturnim programom v katerem so nastopali otroci, ki obiskujejo vrtec pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah. V njem so pod vodstvom Sabine Zorko in Patricije Bračič nastopili otroci iz skupine Mavrice in pod vodstvom Tinke Markoli, Simone Kolar in Ane Mari Krajnc skupina Kapljice. Za prisrčen nastop so bili otroci bogato nagrajeni z aplavzom staršev in babic, ki so na sprejem pripeljali svoje otroško bogastvo.

Objavljeno 09 Oktober 2015
Preberi več