DSCN5767 SmallV Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je v letošnjem mesecu avgustu, pričela sanacija plazu ob občinski cesti LC 203 431 (Gočova –Zavrh), pod Krajnčevimi v Gočovi. Gre za kritičen odsek ceste, na katerem se je brežina pod težo dreves in zalednih voda s sosednje njive vse bolj plazila proti cesti in ogrožala promet. Največji premik se je zgodil v lanskem septembrskem obilnem deževju, ko je bil del ceste zaprt za promet. Oceno škode, ki je nastala posledično zaradi plazu na cestni infrastrukturi, smo takoj prijavili kot naravno nesrečo na pristojno upravo RS za zaščito in reševanje. Glede na naše argumentacije in prizadevanja po potrebni nujni sanaciji odseka ter glede na oceno škode komisije, smo bili s strani Ministrstva za okolje - Sektorja za zmanjševanj posledic po naravnih nesrečah, v začetku letošnjega leta pozvani, da pripravimo ustrezno projektno dokumentacijo za sanacijo plazu ter vložimo vlogo za pomoč državnih sredstev pri obnovi. Na podlagi vloge, smo prejeli odobrena sredstva za dela celotne sanacijo vendar brez DDV oz. dobrih 40.000,00 EUR. DDV, izdelavo, projektne dokumentacije, plačilo nadzora ter vse ostale stroške v skupni višini več kot 25.000,00 EUR, je bilo potrebno zagotoviti iz občinskega proračuna. Na podlagi javnega razpisa, je kot najcenejši ponudnik bilo izbrano podjetje SGP POMGRAD d.d. Sanacija samega plazu oz. izdelava kamnite zložbe je potekala dober mesec, ostala dela bi se naj zaključila v sredini septembra. Glede na to, da je v času pisanja prispevka, kamnita zložba že končana lahko rečemo, da je izvajalec dela opravil solidno oz. tako kot si je le to zamislil priznani projektant ter izvrševalec nadzora nad deli dipl. inž. grad. Metod Krajnc iz podjetja ISB d.o.o. iz Maribora, ki je izdelalo celotno projektno dokumentacijo. Poleg sanacije plazu, se je na območju uredilo odvodnjavanje meteornih voda ter rekonstruiralo cesto v dolžini 250m, zato bo odselej predmetni odsek, veljal za enega izmed varnejših v občini.

DSCN5765 SmallGlavnina plazu poteka oz. se je sanirala z poseganjem po privatnih zemljiščih, ki so v lasti ga. Marije in g. Albina Krajnc iz Gočove, ki sta ob predmetnih posegih soglašala z razumevanjem, za kar se jima ob tej priliki tudi zahvaljujemo.

V okviru lanskih septembrskih poplav smo prijavili tudi sanacijo ceste LC 203 311 odsek Horvat - Jakopec v Zg. Verjanah, vendar letos žal glede na razpoložljiva državna sredstva nismo dobili odobrenega sofinanciranja. Prav tako še čaka na odobritev državnih sredstev vloga za sanacija vodotoka OJ 5- gre za izliv potoka Velka, ki se izliva v Trojiško jezero in pri tem ob vsakem malo močnejšem deževju poplavlja sosednja kmetijska zemljišča v Zg. Porčiču.

Objavljeno 14 September 2015

urejanje jezeroOb Trojiškem jezeru pri brunarici Turističnega društva je v urejanju počivališče, ki bo po dokončanju gotovo pritegnilo marsikoga, da ga bo najel za piknik.

Objavljeno 10 Julij 2015

cesta osekV začetku junija je podjetje Pomgrad Murska Sobota, končalo z modernizacijo odseka 700m dolgega odseka občinske cesta JP 703 961 Jelen-Kocbek. Gradnja odseka je stala cca 80.000,00 €. Gre za razgiban odsek ceste, ki je v preteklosti ob vsakem malo večjem dežju povzročal nemalo težav. Na srečo je domačin Milan Kocbek po vsakem dežju, kar sam z traktorjem in planirno desko cesto zopet vzpostavil v prevozno stanje. Glede na nagnjen in moker teren je temu primerna je bila tudi zahtevnejša gradnja odseka, saj je bilo potrebno cesto ustrezno utrditi in urediti predvsem odvodnjavanje. Izvajalcu je to zelo dobro tudi uspelo, čeprav mu je žal tik pred dokončanjem del močan naliv, cesto precej poškodoval. Kakorkoli cesta je bila dokončana v začetku junija in je sedaj uspešno prestala že nekaj neurij, saj so humozirani deli ob cesti že lepo zaraščeni z travo.

Objavljeno 10 Julij 2015

plaz osekV mesecu juniju se je pričela sanacija plazov » Sv. Trojica na cesti R3-747/4120 Lenart – Sv. Trojica v km 2,926 v Oseku«. Gre za sanacijo plazu ob državni cesti, ki se je sprožil že pred nekaj leti. Projekt je bil pripravljen takoj, vendar je bilo potrebno počakati na sprostitev sredstev. Projekt vodi in financira Direkcija RS za ceste, izvaja pa ga Komunala Slovenske gorice d.o.o.. Žal je medtem na cesti prišlo do dodatnih usadov, ki jih bi bilo potrebno dodatno sanirati. Ocena stroškov dodatne sanacije znaša cca 20.000,00€ , za kar še sicer ni zagotovljenih sredstev. Prav tako pa je celoten odsek predmetne ceste v Oseku več kot potreben sanacije, saj je cesta izredno močno razpokana in na več mestih posedena. Tudi ta projekt za sanacijo je sicer že pripravljen kot zatrjujejo na Direkciji RS za ceste in čaka na sredstva.

Objavljeno 10 Julij 2015

vodovod gocovaV naselju Gočova Vrh poteka praktično že od lanskega decembra gradnja skoraj 4 km dolgega javnega vodovodnega omrežja. Dela za enkrat potekajo v skladu z terminskim planom, kar pomeni, da bodo konec avgusta končana. Položitev vodovodnih cevi je v glavnem končano, prav tako so položeni cevovodi za optično omrežje, ter cevovodi in podstavki za novo javno razsvetljavo. Trenutno se izvajajo zemeljska dela (rezanje asfalta in menjava tampona) za sanacijo in rekonstrukcijo poškodovanih in dotrajanih odsekov občinskih cest na predmetnem območju. Vožnja je zaradi tega v tem delu Gočove že nekaj časa močno ovirana in motena. Prav tako je potrebno izvesti še montažna dela na prečrpališču v Gočovi. Poteka pa tudi polaganje električnega kabla iz tranformatorske postaje TP Biš. 

Objavljeno 02 Julij 2015

vreme01Za enkrat letošnjo leto ne skopari z padavinami. Predvsem nas čedalje bolj preseneča in straši z lokalnimi ekstremnimi nalivi, ko v nekaj minutah pade tudi nekaj deset litrov dežja na kvadratni meter. Temu primerne so posledice… Med najbolj prizadetimi so ceste, predvsem makedamske ceste in bankine na strmih nagnjenih terenih. Izredno intenzivne padavine odnašajo s seboj zemljo z njiv, travo, vejevje, listje ipd ter vse to odlagajo v obcestne jarke, jaške, prepuste ipd. Ko pride do zamašitve jaška ali prepusta, so seveda posledice na cestni infrastrukturi še toliko hujše. Ker žal lahko pričakujemo vse več takšnih vremenskih ekstremov bi bilo dobro, če bi vsi delovali preventivno, da bi bile posledice čim manjše.

Občina mora sproti skrbeti, da bodo telesa za odvodnjavnje primerno vzdrževana. Kmetovalci, ki z sodobnimi stroji obdelujejo zemljo čedalje bolj fino zrnato, morajo upoštevati ustrezne odmike od cest. (2m v primeru vzporednega oranja z cesto ter 4m v primeru pravokotnega oranja glede na cesto). Prav tako naj zadnja prečna brazda ostane odprta, da se bodo morebitne naplavine zemlje lahko tam ustavile. Velikokrat voda odnaša s seboj tudi ostanke sena, folij ipd., ki pridejo v jaške. Prvo je potrebno poskrbeti, da takšne stvari prej pospravimo, če pa že do tega pride in to kje v bližini našega doma opazimo, naj nam ne bo težko takšne zadeve odstranit oz. sčistit. V preteklosti, ko so še z samoprispevki sami pomagali graditi ceste, je bilo to ljudem samoumevno in mislim, da bi nam moralo biti to tudi v 21. stoletju.

Objavljeno 02 Julij 2015

Spoštovani!
Ker se v medijih in javnosti nasploh pojavlja veliko informacij o ovadbi policije zoper direktorja občinske uprave in župana naše občine zaradi domnevnih nezakonitosti pri izbiri izvajalca prevoza otrok v šolo, župan Darko Fras podaja naslednjo izjavo:
»Odločno zavračam očitke iz ovadbe in vam zagotavljam, da je bil v postopku izbran najcenejši in tudi najbolje usposobljen izvajalec prevozov, to je podjetje LEZE iz Sv. Trojice. Pri izbiri smo zasledovali izključno dva cilja, to je zagotoviti največjo možno varnost in kvaliteto prevozov, za seveda najnižjo možno ceno. To nam je tudi uspelo in lahko vam zagotovim, da imamo varne in kvalitetne prevoze za eno najnižjih cen v Sloveniji nasploh.
Glede obtožb policije, da smo omogočili izbranemu prevozniku kar 180.000 evrov premoženjske koristi pojasnjujem, da gre za očitno grobo zavajanje javnosti, saj, kolikor vem, nihče ni prejel od nikogar niti centa. Znesek, ki ga omenjajo je teoretična skupna vrednost prevozov v naslednjih petih letih. Izbrani ponudnik prejema plačilo za prevoze mesečno in sicer v višini približno 3.500€, v kolikor seveda prevoze opravi. Iz plačila mora seveda najprej poravnati davek, plače voznikov, stroške goriva in vzdrževanje vozila in če mu še kaj ostane, je to njegov zaslužek. Zato je še toliko bolj zavajajoče govoriti o premoženjski koristi, ki bi jo naj pridobil v očitani višini.
Ves čas opravljanja funkcije župana si prizadevam ravnati in delovati v interesu naše občine in naših občanov. Tako je bilo tudi v tem primeru. Iskreno upam, da bomo navedeno v postopku to tudi dokazali in ovrgli obtožbe, ki nam jih očitajo. Vprašanje pa je ali bo potem tudi za to kdo odgovarjal.«

Objavljeno 25 Junij 2015

zingrli01Ob Trojiškem jezeru, smo zalotili pridne krajane Zg. Senarske pri nabiranju zimzelena oz.«žingrla« kot mu po domače pravimo. Žal ta tradicija vse bolj izumira, saj je vse manj pridnih rok, ki bi ga zbirale in znale spletati vence. Iz žingrla se namreč spleta vence za okrasitev cerkve ob posebnih slavnostnih priložnostih. Krajani Zg. Senarske so znali povedati, da jih bodo iz tega žingrla spletli za slovesno biserno mašo, ki jo bo v cerkvi Sv. Trojice praznoval p. Evgen Ketiš. Vence iz žingrla bodo spletali, tudi v nekaterih drugih vaseh, kar je zelo pohvalno.

Objavljeno 22 Junij 2015

O Trojiškem jezeru tudi v magazinu Odlično na strani 34. Več na povezavi:  http://odlicno.maribor-pohorje.si/05/mobile/index.html

Objavljeno 21 Junij 2015