IMAG1519V ponedeljek, 18. maja, je praznovala devetdeseti rojstni dan Ana Poštrak iz Oseka. Ana je bila rojena 18. maja 1925 leta, v Oseku 56, mami Barbari Šiško. Osnovno šolo je obiskovala v Gradišču. Na božični dan leta 1945 se je poročila z Antonom Poštrakom. Tako je postala mačeha štirim otrokom. V zakonu so se jima je nato rodilo še pet otrok. Ana živi skupaj s hčerko Danico in njeno družino. Danes jo razveseljuje 18 vnukov in 14 pravnukov, med njimi tudi mali Tim, ki je prababici Ani v veliko veselje.

Objavljeno 09 Junij 2015
Preberi več

Trakp100V petek, 29. maja, je v športni dvorani Sveta Trojica potekala osrednja slovesnost ob 9. občinskem prazniku s podelitvijo priznanj in nagrad Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Občina Sv. Trojica letos praznuje 9. praznik občine. Praznovanje so zaznamovale številne kulturne športne in druge prireditve, ki se v času praznovanja odvijajo vse od 22. maja do 11. junija, ko bo v Kulturnem domu odprta razstava ob 100-letnici smrti Oroslava Cafa. Osrednji dogodek praznovanja občinskega praznika je bila osrednja v proslava, ki je potekala v petek, 29. maja, v Športni dvorani v Sveti Trojici. Proslave, ki je bila zaznamovana s praznovanjem 140-letnice PGD Sv. Trojica, to je bilo poudarjeno z »gasilsko sceno, so se udeležili številni občani in gostje. Med gosti so bili župani in podžupani sosednjih občin, ravnatelj OŠ Sv. Trojica, poslanec v DZ RS Franci Breznik in drugi.

Objavljeno 29 Maj 2015
Preberi več

Trak21V četrtek, 28. maja, je v Kulturnem domu Sveta Trojica potekala predstavitev druge dopolnjene izdaje Trojiške kronike. Za kulturni program so poskrbeli učenci osnovne šole. Zbrane je pozdravil župan Občine Sveta Trojica Darko Fras, ki se je vsem, ki so sodelovali pri nastajanju Trojiške kronike zahvalil za dobro opravljeno delo in poudaril, da so tudi takšni projekti pomembni za razvoj občine, saj razvoja ni moč meriti samo v kilometrih asfalta. O vsebini in samem delu je spregovoril urednik kronike dr. Marjan Toš. Zadovoljstva pri izdaji ponatisa Trojiške kronike, ki je pod okriljem KD Ernest Golob - Peter prvič izšla leta 2001, ni skrival tedanji in zdajšnji predsednik društva Drago Lipič, ki je ob dopolnjene izdaji iz rok župana prejel še elektronsko verzijo prve izdaje. Ob koncu je župan vsem avtorjem podelil Trojiško korniko s posvetilom. Občani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na občini.

Objavljeno 28 Maj 2015
Preberi več

IMG 2348V torek, 26. maja, so člani in članice Društva vinogradnikov Sveta Trojica v sklopu praznovanja 9. občinskega praznika Občine Sveta Trojica organizirali Dan odprte kleti in razglasitev protokolarnega vina, ki je potekalo pri družini Alojza Navaka v Zg. Porčiču. Prireditev so popestrili člani in članice dveh pihalnih godb. Prepevala sta Alfi Nipič in Jože Golob. Za dobro voljo pa so poskrbeli člani ansambla Branka Novaka. Prireditve se je udeležilo preko 150 obiskovalcev.

 Razglasili so tudi protokolarna vina letnika 2014 med katere so se uvrstili:

Objavljeno 26 Maj 2015
Preberi več

gasilci florGasilci imajo za svojega zaščitnika sv. Florjana, katerega god praznujemo 4. maja. Lik sv. Florjana gasilci postavljajo na svojih gasilskih domovih, vsako leto pa ob Florjanovem pripravijo obisk Florjanove maše. Tako so tudi gasilci, ki delujejo na področju občine Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, v nedeljo 3. maja, pripravili obisk Florjanove maše, v cerkvi sv. Trojice daroval p. bernard Goličnik. Maše se je udeležilo okrog 80 gasilk in gasilcev iz PGD Osek, Gočova in Sv. Trojica. Organizacijo za obisk maše je letos bilo v organizaciji PGD Osek. Gasilci so se zbrali pri gasilskem domu PGD Sveta Trojica, od koder jih je v cerkev vodil poveljnik PGD Osek Stanislav Šilak. Posebnost letošnjega obiska Florjanove maše je bila udeležba Pihalne godbe Markovci pri Ptuju, ki je z igranjem gasilce spremljala v cerkev. Po končanem obisku maše so se gasilci zbrali v gasilskem domu v Oseku, kjer so jim gasilci pripravili pogostitev.

Objavljeno 04 Maj 2015
Preberi več

V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih komisij, odborov in svetov, ki niso člani občinskega sveta ter o povračilih stroškov, v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 3/2010), pripada:
članu občinskega sveta in članu nadzornega odbora za opravljanje funkcije člana nadomestilo v višini 25,00 EUR neto mesečno.
Prav tako pripada občinskim svetnikom, članom nadzornega odbora in članom delovnih teles občinskega sveta sejnina za udeležbo na seji v višini:
- 25,00 EUR neto za vsako redno sejo občinskega sveta in sejo nadzornega odbora
- 21,00 EUR neto za vsako izredno sejo občinskega sveta in nadzornega odbor ter za vsako sejo delovnega telesa občinskega sveta in drugih komisij, odborov in svetov, ki niso člani občinskega sveta.

Objavljeno 22 April 2015

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je v letu 2014 nakupila prenosne računalnike za potrebe sej občinskega sveta. Spodaj podajamo pojasnilo in kalkulacijo stroškov tiskanega gradiva se seje občinskega sveta.
Na podlagi opravljene kalkulacije stroškov gradiva za občinske seje, je bilo ugotovljeno, da se nakup računalnika na občinskega svetnika pokrije že v enem letu, kar je bil razlog za nakup prenosnih računalnikov.
Strošek gradiva (cca. 250 strani) na enega občinskega svetnika znese 31,65 € - v tem znesku so upoštevani stroški tiska, kopiranja, vezave, kuverte in poštnina (na 11 občinskih svetnikov pa skupno 348,18 €) kar letno znese na enega občinskega svetnika 379,80 € (če je povprečno 12. sej občinskega sveta).
Glede na navedeno, smo si pridobili ponudbo za nakup prenosnih računalnikov s pripadajočo programsko opremo in delom serviserja v višini 313,85 €/kom Prenosne računalnike so občinski svetniki in nadzorni odbor prejeli na reverz za mandatno obdobje 2014-2018.

Objavljeno 22 April 2015

rabota01V soboto 11. aprila 2015 je na območju občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah potekala pomladanska delovna akcija vzdrževanja občinskih cest ter čiščenja in urejanja okolja. Akcije se je skupaj udeležilo cca 350 udeležencev, glavnina udeležencev se zbere v naseljih izven centra Sv. Trojice, največ v Oseku in sicer kar 80 udeležencev. Kot vsako leto so se tudi letošnji delovni akciji v glavnem pridružili več ali manj isti občani, ki jim je mar za čisto okolje in so pripravljeni storiti tudi kaj v skupno dobro. Kakor koli, postorili so veliko, saj je bilo pobranih glavnina razpršenih odpadkov ob občinskih in državnih cestah, večjih odlagališč v občini več ni. Prav tako se je dosulo veliko bankin, saniralo veliko prepustov, očistilo mulde, jaške, vejevje ipd. Vsem udeležencem iskrena hvala.

Objavljeno 11 April 2015
Preberi več