JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN AKCIJE, KI POSPEŠUJEJO TURISTICNI IN KULTURNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBCINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH V LETU 2017