2. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 8. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, UGSO, št. 59/17)

Sklicujem

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v četrtek, 17. januar 2019, ob 17 00,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
2. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s širitvijo optičnega omrežja na območjih Trojica - center (Trojiški trg, Slovenska ul., Brnčičeva ul., Cankarjeva ul., Cafova ul., Cesta Maksa Kavčiča in Usnjarska cesta ), Zg. Porčič, del Zg. Verjan;
4. Seznanitev z nadaljevanjem komunalnega opremljanja na območju gradbenih parcel Občinskega prostorskega načrta Trojica – jug ter izgradnja istonivojskega pločnika in javne razsvetljave na Mariborski cesti, odsek bivše Kmetijske zadruge do odcepa za Zg. Senarsko;
5. Ustanovitev Vaških skupnosti;
6. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu;
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

Celotno gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv- trojica.si. Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Barbari Cvetko na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
David Klobasa l.r.

 

Vabilo

Gradivo:

- k točki 1: Potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 2: Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 3: Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s širitvijo optičnega omrežja na območjih Trojica - center (Trojiški trg, Slovenska ul., Brnčičeva ul., Cankarjeva ul., Cafova ul., Cesta Maksa Kavčiča in Usnjarska cesta ), Zg. Porčič, del Zg. Verjan;

- k točki 4: Seznanitev z nadaljevanjem komunalnega opremljanja na območju gradbenih parcel Občinskega prostorskega načrta Trojica – jug ter izgradnja istonivojskega pločnika in javne razsvetljave na Mariborski cesti, odsek bivše Kmetijske zadruge do odcepa za Zg. Senarsko;

- k točki 5: Ustanovitev Vaških skupnosti;

- k točki 6: Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu - Naslovnica;

- k točki 6: Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu;

- k točki 6: Vloga za izdajo soglasja k ceni;

- k točki 7: Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - Naslovnica;

- k točki 7: Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

- k točki 8: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov;