Komisija za obravnavo in vrednotenje vlog ter predloga razdelitve sredstev za programe razvoja kmetijstva in podeželja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Aleksander Divjak
  • Cvetka Bunderla
  • Bojan Švarc
  • Kristjan Duh
  • Valerija Trojner