2. seja nadzornega odbora

Seja je potekala dne 19.03.2019 ob 17.00