3. seja nadzornega odbora

Seja je potekala dne 15.05.2019 ob 17.00