5. seja nadzornega odbora

Seja je potekala dne 04.12.2019 ob 17.10