Javni poziv za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018