Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Lenart