Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditev in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2019