Ugotovitveni Sklep o razrešitvi članice Nadzornega odbora