Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale na kmetijskem gospodarstvu

Organizacijska enota