JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU

12.10.2020 Tjaša E. (Občinska uprava) 88
12.10.2020
Objave in pozivi
20.10.2020 do 10:00
12.10.2020
Tjaša Erjavec
druzbenedejavnosti@svetatrojica.si
02 729 50 23