Ureditev pločnikov in rekonstrukcija ceste v naselju Sp. Senarska

1.387,00 €
Direkcija RS za infrastrukturo
1.123.930,55 €
V teku
avgust 2018
31.08.2019