Ureditev pločnikov in rekonstrukcija ceste v naselju Sp. Senarska