4. seja nadzornega odbora

Seja je potekala dne 18.09.2019 ob 17.15