Domov Organi in uprava Občinski svet 19. redna seja občinskega sveta

19. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 24.02.2021 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, št. 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine