Objava občinskega Načrta za zaščito in reševanje ob jedrski in radiološki nesreči v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, verzija 3,0