Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšan postopek

Predpisi, na katere predpis vpliva