Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva