Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visit Trojica - Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva