Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva