Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva