Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva