Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva