Odlok o ureditvenem načrtu jezera pri Sv. Trojici v občini Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva