Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici

Predpisi, na katere predpis vpliva